HeaderIk zou het erg leuk vinden, wanneer je iets in het gastenboek zou willen schrijven.

Gastenboek
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~
Klik je op de banners hier onder dan kom je op de website van de schrijfsters van de lessen.

Gerkje
Gerkje
Edith
Edith
Elegante
Elegante
Ildiko
Ildiko
Kathania
Kathania
Manany
Manany
Papy
Papy
Tine

Tine
Werken met selecties

Definitie

Wanneer u een selectie maakt, beveiligt u tijdelijk een deel van de afbeelding. Je kunt alleen binnen de selectie werken, buiten de selectie is het beveiligt en daar kun je dus niet werken. Een selectie wordt weergegeven door een stippellijn. U kunt een selectie verplaatsen, kopiëren, vullen en een filter, een effect toepassen of de tekengereedschappen gebruiken.

Een selectie wordt vector genoemd wanneer deze dynamisch wordt berekend bij elke verandering van grootte. Er is dus geen verlies, omdat we de oorspronkelijke selectie kunnen vinden door eenvoudig de vorm en afmetingen te kennen. Toverstafselecties worden bij elke verandering van grootte vervormd. Als de vervorming te groot is, zullen we de basisvorm niet vinden, zelfs niet als we de oorspronkelijke afmetingen teruggeven. PhotoFiltre beheert deze twee soorten selectie.

  tip De animatie van de selectie kan worden uitgeschakeld voor de huidige afbeelding via de functie [Selectie – Opties - Selectie animeren].

Pijltje selecties 01
 
    
Selecteer een vorm door op de knop in het palet te klikken of door deze te activeren in het menu [Selectie> Vorm wijzigen].

• De vooraf gedefinieerde vormen.  selectievormen     

Ze bestaan uit basisvormen:

- Rechthoek
- Ovaal
- Afgeronde rechthoek
- Ruit
- Driehoeken

Klik op de afbeelding met de linkermuisknop en sleep de cursor totdat het geselecteerde gebied de gewenste grootte heeft. Terwijl de muis beweegt, verschijnt een gestippelde vorm om de omtrek van de huidige selectie aan te geven. Laat de muisknop los en het selectieoverzicht knippert.

 tip Door de functie [Selectie> Opties> Modus> Uitzetten] aan te vinken, wordt de selectie rond het startpunt getekend.

 tip Door de [Shift] -toets ingedrukt te houden terwijl u beweegt, krijgt u een vorm waarvan de breedte altijd gelijk is aan de hoogte (vierkant met een rechthoekvorm, cirkel met een ellipsvorm, ...).

• Rechthoekige vormen met ratio vormen met ratio    

Als de afbeelding geen selectie bevat, maakt een klik op een van deze knoppen een selectie:- Vierkant

- Rechthoekverhouding [4: 3]
- Rechthoekverhouding [3: 2]

De selectie wordt gecentreerd in de afbeelding. De grootte van de laatste wordt berekend door de verhouding toe te passen op de grootte van de afbeelding.

• het gereedschap [Veelhoek] 02     
 
 
Met het gereedschap [Veelhoek] kun je  een gebied selecteren met een contour die bestaat uit opeenvolgende rechte lijnen. Klik op de afbeelding waar u de omtrek wilt laten beginnen. Terwijl u de muis beweegt, verbindt je door klikken,  rechte lijnen die  de omtrek met het startpunt verbinden. Klik op de afbeelding waar u de lijn wilt verankeren of van richting wilt veranderen.

Wanneer de laatste lijn rond het geselecteerde gebied is gekoppeld aan het startpunt, knippert het gemaakte pad om aan te geven dat de selectie is gemaakt.

 tip U kunt het pad sluiten zonder bij het startpunt te komen door met derechtermuisknop in de afbeelding te klikken of door op de [Enter] -toets te drukken.

 tip Om een ankerpunt uit de lijn te verwijderen tijdens de selectie, drukt u op de toets [Verwijderen].

• het gereedschap [Lasso] lasso
     
Met het gereedschap [Lasso] kunt u een vrije zone selecteren. Klik op de afbeelding waar je  de omtrek wilt laten beginnen. Houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg rond het gebied dat je wilt selecteren.

Wanneer de omtrek bijna is gesloten (verbonden met het startpunt), kunt je de muisknop loslaten of op de [Enter] -toets drukken. De omtrek knippert vervolgens om aan te geven dat de selectie is gemaakt.

• • Gebruik van de modus [Pauzeren / Verplaatsen]

Wanneer een afbeelding groter is dan de PhotoFiltre-werkruimte, wordt deze weergegeven met een horizontale schuifbalk en / of een verticale schuifbalk. Een deel van de afbeelding is dus verborgen, waarop het moeilijk is om een vectorselectie te maken.

In dit geval kunt u de modus [Pauzeren / Verplaatsen] gebruiken om toegang te krijgen tot het verborgen gedeelte, door de volgende procedure te volgen:

1.    Start de selectie
2.    Zonder de linkermuisknop los te laten, druk je op de spatiebalk (we gaan naar de modus [Pauzeren / Verplaatsen],
       De  cursor krijgt de vorm van een hand) en laat vervolgens de linkermuisknop los.
3.    Verplaats, zonder de spatiebalk los te laten, de afbeelding naar de gewenste locatie met de muis of met behulp
       van de schuifbalken.
4.    Laat de spatiebalk los (we verlaten de modus [Pauzeren / Verplaatsen], de cursor keert terug naar de
       standaard muispijl).
5.    Verplaats de cursor aan het einde van het vorige pad, klik met de linkermuisknop en ga door met de selectie.

 tip Deze procedure is erg handig met het gereedschap [Veelhoek] en het gereedschap [Lasso].

Het gereedschap [Toverstaf] toverstaf    
In tegenstelling tot de andere selectietools die een gesloten en unieke omtrek definiëren, kunt u met de tool [Toverstaf] inhoud selecteren op basis van de kleuren van de pixels. Klik in de afbeelding met de linkermuisknop (in een gebied dat u wilt selecteren).

• De parameter [Tolerantie]

Tolerantie definieert de kleurafwijking van de ene aangrenzende pixel naar de andere. Waarden moeten tussen 0 en 100 liggen. Een lage tolerantie selecteert pixels waarvan de kleur erg dicht bij die van de pixel ligt waarop u hebt geklikt, terwijl een hoge tolerantie een groter aantal pixels selecteert.

De optie [Kleur]

Wanneer deze optie is geactiveerd, breidt het gereedschap [Toverstaf] de selectie uit tot alle pixels van de afbeelding met dichte kleuren, zelfs als ze niet aangrenzend zijn (discontinue selectie).

Converteer een tekst naar selectie

U kunt het gereedschap [Tekst] gebruiken om een selectie in de vorm van tekst te maken. De instellingen worden op dezelfde manier gemaakt als bij het maken van een tekstlaag, maar in plaats van het dialoogvenster te sluiten met de knop [Ok], gebruikt u de knop [Transformeren naar selectie]. Het resultaat wordt automatisch omgezet in een selectie van een toverstaf.

Raadpleeg het hoofdstuk Nieuwe laag maken voor een gedetailleerde beschrijving van de gereedschapsopties [Tekst].

Een selectie omkeren

Als we aannemen dat een selectie een masker (of stencil) in zwart en wit is, komt het omdraaien van de selectie neer op het toepassen van een negatief effect op het masker. Het omgekeerde deel van de selectie wordt actief en het massieve deel wordt in-actie en kun je niet meer bewerken.

In sommige gevallen is het gemakkelijker om een selectie te maken door het te negeren deel van de afbeelding af te bakenen en vervolgens om te keren. Als de achtergrond bijvoorbeeld een enkele kleur heeft, selecteert u de achtergrond en draait u de selectie vervolgens om.

Om een selectie om te keren, kunt u:

- voer het menu [Selectie> Omkeren] uit
- druk op de toetsen [Ctrl + I]
- gebruik het contextmenu (klik met de rechtermuisknop op de selectie en vervolgens
  [Selectie omkeren])
- gebruik de knop in de opties van het gereedschap [Selectie] in het 
  gereedschapspalet

Alles selecteren

Om de hele afbeelding te selecteren, kun je:

- gebruik de menuopdracht [Selectie> Alles selecteren]
- druk op [Ctrl + A].

Standaard gebruikt PhotoFiltre een rechthoekige vectorselectie.

Om een hele laag te selecteren, kun je:

- gebruik de menuopdracht [Selectie> Laag selecteren]
- druk op [Shift + Ctrl + A]

Standaard gebruikt PhotoFiltre een selectie met een toverstaf.

 tip Als er geen selectie actief is, gaat PhotoFiltre ervan uit dat de hele afbeelding of laag is geselecteerd.

Selecties vloeiend maken

Vloeiend maken maakt het mogelijk om een verzachte contour te verkrijgen door te spelen op de dekking van de pixels aan de rand. Als er geen afvlakking wordt toegepast, kunnen de randen van een selectie te scherp lijken.

PhotoFiltre beheert drie configureerbare afvlakkingsmodi in het menu [Selectie> Antialiasing]:
- [Geen]: de omtrek is scherp
- [Antialias]: de contour wordt verzacht
- [Toenemende omtrek]: de pixels aan de rand van de contour worden progressief transparant
  gemaakt
 7
1. Eerste selectie.
2. Selectie [Geen].
3  Selectie [Antialias]
4. Selectie [Toenemende omtrek]

Standaard gebruikt PhotoFiltre eenvoudige afvlakking voor afbeeldingen in 16 miljoen kleuren (RGB) en geen afvlakking voor afbeeldingen in de geïndexeerde kleurenmodus.Déplacer une sélection

Een selectie verplaatsen

• Gebruik met de muis

Plaats de muiscursor in de selectie. Houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg rond de afbeelding. Laat de knop los zodra de selectie op de gewenste positie is.

 tip Houd de [Shift] -toets ingedrukt om de selectie langs een verticale of horizontale lijn te verplaatsen.

• Het toetsenbord gebruiken

Het is mogelijk om de selectie te verplaatsen met behulp van het toetsenbord met behulp van de pijltjestoetsen. Selectie verplaatst één pixel per keer na elke druk op een van de pijltoetsen.

 tip Houd de [Shift] -toets ingedrukt om de selectie acht pixels tegelijk te verplaatsen na elke druk op een van de pijltoetsen. De toets [Caps Lock] kan ook worden gebruikt in plaats van de toets [Shift] ingedrukt te houden.

Vorm van een selectie wijzigen

Om de vorm van een selectie in een andere vectorvorm te veranderen, kiest u eenvoudig de nieuwe vorm in het menu [Selectie> Vorm kiezen].

De grootte van een vectorselectie wijzigen

• Gebruik de muis

Dubbelklik in de selectie om het selectiekader (of de markeringen) weer te geven. Plaats de muiscursor op een rand of een hoek van het selectiekader (de vorm van de cursor moet veranderen). Houd de linkerknop ingedrukt en beweeg rond de afbeelding om de vorm uit te rekken of samen te trekken. Laat de knop los zodra de selectie de gewenste grootte heeft.

 tip Als u de functie [Verhoudingen behouden] in het contextmenu van de selectie aanvinkt, kunt u de verhoudingen van de selectie tijdens beweging behouden (de verhouding tussen breedte en hoogte blijft constant). Als u de [Shift] -toets ingedrukt houdt terwijl u beweegt, wordt de voortgang van deze functie omgekeerd.

 tip Druk op de [Esc] -toets om de lopende beweging te annuleren.

• Het toetsenbord gebruiken

U kunt de selectie vergroten of verkleinen met het toetsenbord met behulp van de pijltoetsen terwijl u de [Alt] -toets ingedrukt houdt. De selectie wordt één pixel tegelijk groter of kleiner na elke druk op een van de pijltoetsen.

 tip Houd de [Shift] -toets ingedrukt om de selectie met acht pixels tegelijk te verkleinen of uit te breiden na elke druk op een van de pijltoetsen.

Veranderen van de grootte van een toverstaf selectie

Het is niet mogelijk om een selectie van een toverstok rechtstreeks met de muis uit te rekken of samen te trekken. Je moet de opdracht [Handmatige instelling] gebruiken.

Raadpleeg de paragraaf Handmatige instelling voor een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare opties (later in dit hoofdstuk).

Verkleinen van een selectie

Deze functie is beschikbaar voor alle soorten selectie en maakt het mogelijk een selectie uniform langs de vier zijden van het selectiekader te verkleinen.

Dit doe je op de volgende manier:

1. In het menu [Selectie / Verkleinen]
2. Wijzig de contractiebreedte.
3. Bevestig het Verkleinen door op de knop OK te klikken

Vergroten van een selectie

Deze functie is beschikbaar voor alle soorten selectie en stelt u in staat een selectie uniform langs de vier zijden van het selectiekader te vergroten.

Dit doe je op de volgende manier:

1. In het menu [selectie / Vergroten]
2. Wijzig de contractiebreedte
3. Bevestig het Vergroten door op de knop OK te klikken.

Handmatig aanpassen

Het handmatig aanpassen van een verhouding tussen breedte en hoogte is vaak vervelend. PhotoFiltre biedt een lijst met vooraf gedefinieerde rapporten. Deze functie is alleen beschikbaar voor vectorvormen.

1. Maak een nieuwe selectie
2a. voer een opdracht uit in het menu [Selectie / Handmatig instellen] of
2b. gebruik één van de verhoudingsknoppen in het Gereedschapspalet [Selectie]

 tip Gebruik deze functie net voordat u de afbeelding bijsnijdt. Als uw afbeelding voor schermweergave is, gebruikt u een [4: 3] -verhouding. Gebruik een verhouding van [3: 2] voor afbeeldingen die zijn bedoeld voor het afdrukken van digitale foto's.

Een kader selectie maken

Met deze functie kunt u een nieuwe selectie van een huidige selectie maken. Het resultaat komt overeen met een selectie bestaande uit een kader met breedte.

1. Maak een nieuwe selectie.
2. Klik op [Selectie / Kader selectie]
3. Geef de breedte van het selectiekader aan
4. Bevestig het kader door op de knop OK te klikken..

Het resultaat wordt automatisch omgezet in een selectie van een toverstaf.
 kader selectie

Handmatige instellingen

In het dialoogvenster [Handmatige instelling] kunt u een selectie definiëren door waarden rechtstreeks in de daarvoor bestemde bewerkingsvakken in te voeren.

• De parameter [Positie]

Kies een automatische positie of voer de positie in van het bovenste / linkervakjes van het selectiekader onder Positie.

• De parameter [Afmetingen]

Voer de grootte van de selectie in (in pixels, centimeters of inches) of in relatieve waarden in vergelijking met de grootte van de afbeelding (% / afbeelding). Met de optie [Verhoudingen behouden] kunt u de selectie niet vervormen bij het wijzigen van de grootte.

• Vorm

In de ontwerpmodus zijn alleen de basis vectorvormen beschikbaar. Wijzig deze gegevens niet als u alleen de grootte of de positie wilt wijzigen.
05
Handmatige instellingseigenschappen

Transformeer een selectie

U kunt spiegelen of rotatie op een selectie toepassen zonder de inhoud ervan te wijzigen, ongeacht het type selectie. Gebruik een van de opdrachten in het menu [Selectie> Vervormen].

Combineer selecties

U kunt bestaande selecties toevoegen of verwijderen. Het resultaat wordt automatisch omgezet in een selectie van een toverstaf.

• selectie toevoegen

1. Maak een nieuwe selectie.
2. Houd de [Ctrl] -toets ingedrukt.
3. Selecteer het deel van de afbeelding dat je wilt toevoegen.

Herhaal stap 2 en 3 zo vaak als nodig.

• een deel van een selectie verwijderen

1. Maak een nieuwe selectie
2. Houd de [Alt] -toets ingedrukt.
3. Selecteer het te verwijderen deel van de afbeelding.

Herhaal stap 2 en 3 zo vaak als nodig.

Contour en automatisch vullen

Deze functie vult automatisch in en tekent de omtrek van een vectorvorm aan het einde van de selectie.

1. Activeer het gereedschap Selectie in het gereedschapspalet.
2. Kies de vooraf gedefinieerde selectie die  je  wilt gebruiken.
3. Vink de vakjes Streep en Vul aan in het optiegedeelte van het werkgereedschap.
4. Selecteer het afbeeldingsgebied met de muis.

Wanneer de muisknop wordt losgelaten, vult PhotoFiltre de vorm en tekent een omtrek in plaats van de selectie te maken. De dikte van de contour wordt bepaald door het gereedschap [Lijn] en de vulling door het gereedschap [Vullen].

 tip Gebruik deze functie om stroomdiagrammen te maken (in combinatie met het gereedschap [Lijn]).

Configureerbare omtrek en vulling

Met deze functie kun je de omtrek van een vorm handmatig invullen en tekenen.

Om de omtrek en vul-functie te starten, kun je:

- ga naar menu [Bewerken – Omkaderen en vullen]
- gebruik de toetsen [Ctrl + B]
- gebruik het contextmenu (klik met de rechtermuisknop in de selectie en vervolgens op [Omkaderen en vullen]

 06
Eigenschappen van de opdracht Omkaderen  en Vullen

• De optie [Dekvermogen]

Deze parameter definieert de intensiteit waarmee de instellingen worden toegepast.

• De optie [Streep]

Deze optie tekent een omtrek rond de vorm of rond de afbeelding. Als het vakje is aangevinkt, zijn de onderstaande parameters toegankelijk.

De optie [Antialias]

Met deze optie kun je het vloeiend maken van de contour activeren of niet om het visuele aspect te verbeteren. Vloeiend maken is niet beschikbaar voor rechthoekige vormen.

De optie [Kleur]

Deze optie geeft de kleur van de omtrek aan.

De optie [Breedte]

Deze optie definieert de dikte van de contour.

De optie [Patroon]

Als dit vakje is aangevinkt, heb je toegang tot de patronen met de openingsknop die wordt gesymboliseerd door een kleine map. Als u een patroon selecteert, wordt de instelling [Kleur] uitgeschakeld.

• De optie [Vullen]

Met deze optie kun je een vorm vullen met een kleur of een patroon. Als het vakje is aangevinkt, zijn de onderstaande parameters toegankelijk.

De optie [Kleur]

Deze optie geeft de vulkleur aan.

De optie [Stijl]

Met deze instelling kunt u een van de vooraf gedefinieerde stijlen in het vervolgkeuzemenu toepassen met een kleur die is gedefinieerd door de vorige instelling.

De optie [Vulpatroon]

Als dit vakje is aangevinkt, hebt u toegang tot de patronen met de openingsknop die wordt gesymboliseerd door een kleine map. Als u een patroon selecteert, worden de instellingen [Kleur] en [Stijl] uitgeschakeld.

 tip Als er geen selectie is gedefinieerd, werkt deze functie op de hele laag.

Een selectie kopiëren

U kunt een selectie naar het klembord kopiëren, zodat u deze later in elke afbeelding kunt ophalen (zolang u PhotoFiltre niet sluit!). Gebruik het menu [Selectie> Vorm kopiëren].

Een selectie plakken

Als het interne klembord een gekopieerde vorm bevat, kunt u deze in uw afbeelding plakken met behulp van het menu [Selectie> Vorm plakken].

Als er al een selectie actief is, biedt PhotoFiltre aan de afmetingen te behouden. Als u de afmetingen niet wilt behouden of als er geen selectie actief is, wordt de geplakte selectie in het midden van het zichtbare gebied weergegeven. In dit geval, als de grootte van de selectie groter is dan die van de afbeelding, zullen de afmetingen worden aangepast met behoud van de verhoudingen.

 tip De selectiepositie wordt indien mogelijk behouden.

Een selectie opslaan

U kunt een selectie opslaan op de harde schijf van uw computer zodat u deze later in elke afbeelding kunt ophalen.

1. Geef het dialoogvenster weer via het menu [Selectie> Vorm opslaan]. Standaard wordt PhotoFiltre in de map [Selecties] geplaatst en wordt de lijst met bestanden weergegeven overeenkomend met de reeds opgeslagen selecties.
2. Voer een naam in voor de nieuwe selectie en klik op OK.

De selecties worden opgeslagen in PFS-indeling (PhotoFiltre Selection).

Laad een selectie

1. Geef het dialoogvenster weer via het menu [Selectie> Vorm laden].
2. Zoek de map met de selectie die u wilt laden.
    Standaard wordt PhotoFiltre in de map [Selecties] geplaatst en wordt de lijst met bestanden
    weergegeven die overeenkomen met de opgeslagen selecties.
3. Klik op het bestand met de selectie die u wilt laden (gebruik het voorbeeld).
4. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en de selectie te laden.

Als er al een selectie actief is, biedt PhotoFiltre aan de afmetingen te behouden. Als u de afmetingen niet wilt behouden of als er geen selectie actief is, wordt de geladen selectie in het midden van het zichtbare gebied weergegeven. In dit geval, als de grootte van de selectie groter is dan die van de afbeelding, zullen de afmetingen worden aangepast met behoud van de verhoudingen.